Jdi na obsah Jdi na menu
 


Berbeři, původní obyvatelé severní Afriky

4. 12. 2006

Berbeři, původní obyvatelé severní Afriky

 

Slyšeli jste někdy o Berberech ? Některým lidem tento výraz evokuje velmi různorodé asociace. Setkáváme se s lidmi, kteří jsou přesvědčeni, že být Berberem znamená být členem jakési podivné náboženské sekty nebo příslušníkem polozapomenutého kmene, žijícího někde na poušti. Je s podivem, že jen malé procento obyvatel České republiky je sto zařadit příslušníky berberských národů jako etnikum a jako původní obyvatele severní Afriky.

Během staletí byla berberská území severní Afriky terčem dobývání různými národy – Féničany, Římany, Vandaly, Araby, Turky, Francouzy. V 19. století francouzští kolonizátoři postupně anektovali berberská území. Nyní jsou pod direktivní správou úřadů Alžíru, Tunisu, Maroka, Mali, Nigeru, Burkiny-Faso, Kanárských ostrovů Je proto pochopitelné, že se původní obyvatelé těchto území stávají světoobčany a emigrují do vyspělých států západního světa, hlavně do Francie, kdo jich žije asi 2 miliony.

Berbeři jsou ve své vlastní zemi nejen perzekuováni a utlačováni, ale i vražděni. Příkladem je až dosud nevyjasněná vražda kabylského zpěváka Lounese Matouba, spisovatele Moulouda Mammeriho a novináře Tahara Djaouta. Jde však i o životní situace obyčejných lidí. Až dosud Berbeři neměli svoje vlastní školy, ve kterých by se děti učily ve svém mateřském jazyce. Výuka byla v arabštině a berberské jazyky se učily, např. kabylština, jako cizí jazyk, společně s francouzštinou a angličtinou. V případě jednání s úřady je povinnost používat arabštinu. Situace Berberů jako národnostní menšiny ( Kabylové, Tuaregové, Rifanové, Šlehové, Šauiové, Gvašové, Mozabité) je v současné době opravdu těžká. Nejedná se jen o živelné pohromy, které severní Afriku postihují, jako zemětřesení, povodně, lesní požáry, ale hlavně o terorismus, genocidu a etnocidu.

Nyní po celém světě fungují stovky berberských asociací, které se zabývají kulturou, výukou jazyka, ochranou lidských práv.

V České republice žijí Berbeři, hlavně Kabylové z Alžírska, od 2.poloviny 90.let XX. století. Po roce 2000 dochází k přísnění zákonů o pobytu cizinců na území našeho státu. Všichni Kabylové, kteří do Čech přišli, museli a musí nejprve požádat o azyl, aby mohli u nás zůstat nějaký čas legálně. Je třeba ale jezdit každý měsíc do určeného azylového místa kvůli obnovení. Během této doby se můžou třikrát odvolat proti rozhodnutí neudělit azyl. Pokud je řízení o azylu zastaveno, jsou nuceni opustit naší republiku a vrátit se do své země, kde je čeká persekuce, terorismus, ohrožení života. Aby k této situaci nedošlo, seznamují se s občankami České republiky, členkami Evropské unie. Pokud je jejich vztah vzájemný, dochází ke sňatku. Potom je třeba zastavit řízení o azylu a podat žádost o trvalý pobyt. Toto vše není jednoduché. Přináší to řadu vypětí, stresu, starostí, je potřeba vynaložit čas, úsilí i peníze na překlady, ověření listin, kolky apod. Pokud se celý proces zvládne, máte doma Berbera – Kabyla – Alžířana. Je rodinný příslušník občanky Evropské unie, má všechna práva jako náš občan, včetně práva volit. Pokud mluví alespoň trochu česky, může najít celkem slušné zaměstnání. Zde je ale kámen úrazu. Setká se zákonitě s lidmi, kteří až do dnešní doby nejsou schopni pochopit, že žijeme v globálním světě a kteří mají stále rasistické sklony. Vidí vašeho manžela jako vetřelce, který jim bere práci. Vůbec si neuvědomují, že je to lidská bytost, která měla nějaký vážný důvod zůstat žít a pracovat v naší zemi. K těmto rasisticky podbarveným náladám dochází nejenom na pracovišti, ale i v metru, restauracích apod. Jak říká jedno moudro: To, co neznáme nebo čemu nerozumíme, z toho máme strach. A strach se často projevuje ve formě agrese. Když se tedy váš manžel představí jako Alžířan, téměř každý v něm vidí někoho špatného, když se představí jako Berber, téměř každý v něm vidí zaostalce z pouště, když se přestaví jako Kabyl, skoro nikdo o nich neslyšel, takže vůbec neví, co si má o něm ze začátku myslet. Toto chování je považováno jako diskriminačni a je na území celé Evropské unie zakázáno. Na našich internetových stránkách se budete moci s berberskou kulturou seznámit.

Tento text byl napsán před více než deseti lety, takže se některé věci změnily, ale některé stále přežívají. Vzhledem k současné vlně imigrace a také kvůli teroristickým útokům a dalším násilným činům je obrázek obyvatel severní Afriky prezentován v médiích jen v negativním smyslu.