Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní politika ČR

Kulturní politika České republiky do roku 2010

Výňatek tří článků, které odpovídají Projektu česko-francouzsko-berberské kulturní spolupráce. Tento projekt se zatím nedočkal té pozornosti, kterou by si bezesporu zasloužil.

Článek 1.11  Zlepšení přístupu kulturních statků a služeb ze zahraničí na tuzemský trh

V návaznosti na závazky z mezinárodních smluv je žádané usnadnit přístup  kulturních produktů a služeb z mimoevropských zemí na český trh. V prvé řadě je třeba provést analýzu bariér přístupu a následně zpracovat projekty na jeho podporu. Kultura z jiných zemí je impulzem obohacujícím v souladu se zaměřením Cíle 1 tuzemskou produkci a služby.

Zajistí: MK ve spolupráci s MZV a MPO - termín 2010

Bude tedy usnadněn přístup kulturních produktů z berberských oblastí severní Afriky, hlavně z alžírské Kabylie a jihu Maroka na český trh ? Pomůže MK, MZV a MPO se získáním víz pro berberské umělce a jejich doprovod, aby se mohli účastnit Festivalu česko-francouzsko-berberské kultury ?

Článek 1.12  Využití pozice českého filmu ve světě a možnosti koprodukce k rozšíření kulturní spolupráce

Toto opatření zahrne zvýšení podpory prezentace českých  filmů na zahaničních přehlídkách a posílení možnosti koprodukce jako nástroje expanzivnější distribuce společných kinematografických děl. Procedura udělování koprodukčního statutu a související administrativní úkony jsou v ČR zdlouhavé. Přitom právě film svým bezprostředním sdělením může zvyšovat povědomí v české společnosti a jjejí kultuře a tím i přitahovat pozornost využitelnou i pro jiné obory - vazba na ostatní cíle

Zajistí: MK ve spolupráci s MZV - termín 2010

Bude tedy zvýšená podpora prezentace českých filmů ve Francii,  v Kabylii a v Maroku ?  Bude posílena možnost česko-francouzsko-berberské koprodukce, protože v plánu jsou minimálně tři filmy ?

Článek 2.2   Podpora mzinárodní i regionální mobiity jednotlivých aktérů v oblasti kultury

Ministerstvo kultury vypracuje program podpory komunikace, kontaktů, stáží apod. pro tvůrce kulturních děl a programů. studenty kulturních a příbuzných oborů, manažery kulturních zařízení apod.. Cílem je rozšířit prostor pro šíření evropských i  světových kulturních vlivů a jejich poznání v České republice a naopak nápomoci šíření české kultury  v zahraničí. Tento program umožní vytváření portálů a speciálních webových stránek s informacemi vztahujícími se ke všem aspektům trhu práce v oblasti kultury a mobilty umělců. -  vazba na ostatní cíle.

Zajistí: MK ve spolupráci s MŠMT a MZV - termín 2010

Podpoří MK  tvůrkyni kulturních programů v rámci Projektu česko-francouzsko-berberské kulturní spolupráce, jehož cílem je, tak jako pro MK, rozšířit prostor pro šíření evropských i světových kulturních vlivů a jejich poznání v České republice a naopak nápomoci šíření české kultury v zahraničí. ? To se vztahuje k aspektům trhu práce a mobility umělců.

Poznámka:

 Je zajímavé, že Českslovensko a poté Česká republika od roku 1964, dva roky po vyhlášení nezávislosti Alžírska, nepodepsaly nikdy žádnou smlouvu o vzájemné kulturní spolupráci.

  Čím dál tím víc mladých Kabylů se začíná zajímat o českou kulturu, ať se jedná o film, literaturu, výtvarné umění, tanec a hlavně hudbu. V příštím roce 2013 chceme uspořádat Dny české kultury v Kabylli, a to v hlavním městě Tizi-Ouzou, v Bejaie a Tigzirtu.  Tyto Dny české kultury bude provázet natočení reportáže o Kabylli, jejích přírodních krásách, o její bohaté historii a kultuře. 

  Pomůže Ministerstvo kultury a Ministerstvo zahraničních věcí se zajištěním víz pro všechny  účastníky této mezinárodní akce, která přinese České republice publicitu v berberské oblasti Alžírska ? Podobná akce je také v jednání s berbeskými umělci v Maroku. Na 4.duben 2013 se připravuje česká premiéra baletu Bolero pro Tahara a Svobodný lid na hudbu Maurice Ravela s předními ruskými tanečníky a s berberským zpěvákem Azalem Belkadim. Patronem tohoto představení bude pan Vlastimil Harapes.